Caramel Web - Servicii Web Design Targu Mures

Acord

Acord Procesare Date Personale

1. General

Acest document reglementează procesarea datelor personale efectuate de către Caramelweb în numele clientului. Acest Acord de Procesare a Datelor reprezintă înțelegerea părților și reglementează procesarea datelor de către Caramelweb în calitate de Procesator în numele clientului în calitate de Controlor. Acordul vine în completarea Termeniilor și Condițiilor respectiv contractului încheiat între Caramelweb și Client.

2. Aplicabilitatea

În relația cu serviciile oferite de Caramelweb, acest acord se aplică:

 • tuturor datelor trimise de client către Caramelweb pentru procesare
 • tuturor datelor accesate de Caramelweb pentru procesare în numele clientului
 • tuturor datelor recepționate de Caramelweb în numele clientului

3. Procesarea

Clientul va fi singurul responsabil pentru corectitudinea, calitatea și procesarea datelor persoanelor vizate. Caramelweb va accesa, folosi sau procesa aceste date în numele clientului doar în următoarele cazuri:

 • la solicitarea directă a clientului
 • în vederea furnizării serviciilor contractate
 • pentru a oferi asistență tehnică în privința serviciilor furnizate
 • pentru operațiuni de mentenanță sau întreținere website / conținut

Tipurile și categoriile de date cu caracter personal procesate de Caramelweb sunt:

 • nume, adresă, număr telefon, adresă mail, denumire societate, cod fiscal, număr de înregistrare în registrul comerțului
 • date personale ale reprezentanților, angajaților și alte terțe părți furnizate de către client
 • date care se află pe echipamentele Caramelweb sau partenerilor săi în cazul subcontractărilor a anumitor servicii precum găzduirea
 • date stocate și procesate de utilizatori cum ar fi : cod sursă , baze de date, fișiere, etc.
 • jurnale electronice : de conectare, de autentificare, de acces, de erori

 

Conținutului acestor jurnale, nu pot fi controlate de Caramelweb, acestea fiind generate automat de serviciile care rulează pe echipamente și de aplicațiile clientului.

4. Acces

Pe durata utilizării serviciilor, clientul poate accesa, modifica și șterge datele prin autentificarea în conturile deținute prin protocoale și unelte comune. Caramelweb va acționa și procesa datele personale doar în vederea furnizării serviciilor contractate și în conformitate cu indicațiile precise și documentate ale clientului. Instrucția în momentul aderării la acest Acord de Procesare a Datelor este că Caramelweb poate procesa datele personale doar cu scopul de a furniza serviciile contractate și în concordanță cu Termenii și Condițiile prezentate, respectiv contractul încheiat. Clientul garantează că datele personale pe care le transmite sunt administrate în conformitate cu legile în vigoare, inclusiv cu cerințele legislative în materie de procesare.

5. Confidențialitatea

Caramelweb va trata toate datele personale ca informații confidențiale, acestea fiind divulgate doar în caz de necesitate angajaților, partenerilor și instituțiilor legale abilitate să le solicite. Angajații Caramelweb se supun unor contracte de confidențialitate care includ și asigură că toate datele personale la care aceștia au acces sunt tratate cu maximă seriozitate și cu strictă confidențialitate.

6. Securitate

În cazul în care Caramelweb identifică o încălcare a datelor cu caracter personal care afectează datele personale ale clienților, Caramelweb va înștiința clientul și, acolo unde este posibil, va furniza clientului informații și cooperare, astfel încât clientul să poată îndeplini orice obligații de raportare a datelor referitoare la încălcarea datelor.

7. Subcontractarea

Caramelweb nu va subcontracta fără acordul clientului, nici una dintre operațiunile sale de procesare de date realizate în numele clientului sub acest Acord.

Caramelweb primește în mod automat autorizare în vederea contractării unor terțe părți pentru procesarea datelor clientului fără a mai fi nevoie de vreo autorizare scrisă din partea acestuia. Caramelweb trebuie însă să indice la solicitarea clientului identitatea unui partener înainte ca aceștia să proceseze date personale.

8. Durata

Acordul de Procesare a Datelor are durata de viață egală cu Contractul încheiat între client și Caramelweb. Autorizația Caramelweb în vederea procesării datelor personale în numele clientului va înceta odată cu expirarea contractului.

Caramelweb va șterge definitiv toate datele personale procesate în numele clientului la cel târziu 60 zile de la terminarea Acordului, cu excepția situațiilor în care există cereri legale pentru păstrarea acestora.

Ultima actualizare 02 Dec, 2021