Caramel Web - Servicii Web Design Targu Mures

Politica

Politica de Confidențialitate

1. General

SC Caramel Web SRL denumită în continuare Caramelweb, în calitate de proprietar, administrator al caramelweb.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care vizitează și sau utilizează serviciile oferite de acest website și se obligă să protejeze datele și informațiile personale ale acestora. Prezentul document are în vedere website-ul caramelweb.ro denumit în continuare “website”.

Caramelweb este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 21718.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD (înlocuiește Legea 667/2001) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Caramelweb are obligația de a administra în siguranță și numai pentru scopurile și perioada specificată în acest document, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană precum și datele personale vizibile în contextul utilizării acestui website.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică se aplică asupra tuturor dispozitivelor electronice utilizate în scopul accesării a acestui website. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora, menționate în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Politica Cookie respectiv Termeni și Condiții din punct de vedere al informațiilor confidențiale, vă rugăm să NU utilizați website-ul.

2. Scop

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Caramleweb sunt următoarele:

 • pentru a răspunde solicitărilor transmise prin completarea formularelor sau prin intermediul sistemului de suport online disponibile pe website
 • pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea experienței oferite
 • desfășurarea relației contractuale dintre client și Caramelweb, respectiv pentru validarea, facturarea și activarea comenzii plasate pe website și informarea clientului asupra stării comenzii
 • comunicarea informațiilor despre starea rețelei și eventuale lucrări de mentenanță sau întreruperi în furnizarea serviciilor
 • transmiterea informațiilor comerciale prin email sau sms privind serviciile oferite de Caramelweb

 

Furnizarea datelor pentru oricare dintre situațiile de mai sus sunt necesare pentru utilizarea serviciilor și sau încheierea unui contract între dumneavoastră și Caramelweb. Refuzul furnizării datelor rezultă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre client și Caramelweb.

3. Durata

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază interesul legitim al Caramelweb de a asigura funcționarea corectă a website-ului, precum a serviciilor oferite de noi pe toata durata colaborări și pentru o îmbunătățire permanentă a experienței vizitatorilor website-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Caramelweb va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru împlinirea scopurilor de prelucrare menționate în acest document.

În cazul în care sunteți clientul nostru, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Caramelweb.

În cazul documentelor justificative financiar/contabile, precum și a contractelor, respectiv actelor adiționale, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar.

Stocarea datelor personale pentru o perioadă mai lungă de timp se poate realiza pentru note interne, întocmirea de statistici, îmbunătățirea serviciilor și cercetare sau studii de piață.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Caramelweb însă pentru îndeplinirea relației contractuale și furnizarea tuturor serviciilor solicitate, informațiile pot fi comunicate următorilor terți:

 • partenerilor contractuali ai Caramelweb dar în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare
 • furnizorilor de servicii (ex: marketing, de plată, bancare sau alte servicii, registrari, firme de curierat etc.), inclusiv entități care asistă Caramelweb în prelucrarea de date, în calitate de împuterniciți și altor companii din același ramura cu SC Caramel Web SRL
 • autorităților publice, în cazul în care acestea sunt solicitate pentru prevenirea, cercetarea și reprimarea infracțiunilor, autorități în drept, cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii
 • În cazul utilizării serviciului de înregistrare domenii datele vor fi transmise spre registrar-ul/registrul partener Caramelweb însărcinat cu înregistrarea propriu zisă a domeniului. Acest partener poate fi localizat în țară, la nivelul Uniunii Europene sau în afara acesteia, în funcție de extensia comandată.
 • În cazul achiziționării certificatelor SSL, datele vor fi transmise spre partenerul Caramelweb însărcinat cu emiterea certificatului comandat.

5. Drepturile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de lege referitor prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate fie vizitator înregistrat sau client actual, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Caramelweb, conform celor descrise în prezentul document
 • dreptul de acces la date, dreptul de a obține confirmarea din partea Caramelweb cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum detalii privind activitățile de prelucrare precum și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal dacă acestea sunt eronate
 • dreptul la ștergerea datelor, aplicabil in situațiile de mai jos
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
  • în cazul în care este retras consimțământul
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării
  • în cazul în care datele au fost prelucrate necorespunzător
  • în cazul în care este necesară respectarea unor obligații legale
  •  

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: admin{at}caramelweb.ro

6. Securitate

Datele personale ale clienților sunt stocate prin metode organizatorice în conformitate cu RGPD (GDPR) pentru a asigura protecția acestora în fața unor distrugeri ca rezultat al unei breșe de securitate, alterări, dezvăluiri sau a oricărui alt tip de procesare ilegală. Caramelweb va pune la dispoziția anumitor angajați informații și date personale furnizate de dumneavoastră în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre acești angajați are contracte de confidențialitate active și va primi instrucțiuni speciale în ceea ce privește prelucrarea acestor date, Caramelweb asumându-și răspunderea în ceea ce privește modalitatea în care aceștia înregistrează, stochează și utilizează aceste date.

Informațiile personale ale unui client sunt accesibile doar clientului respectiv și operatorilor Caramelweb, accesarea acestora fiind posibilă doar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole care sunt diferite pentru fiecare client în parte.

7. Prevederi legate de minori

Caramelweb nu colectează cu bună știință sau intenționat date despre minori și nu oferă servicii persoanelor minore.

8. Social Media

Caramelweb menține o prezență online pe rețele și platforme sociale pentru a comunica cu clienții ș posibilii clienți în vederea informării acestora despre serviciile oferite. Folosim aplicațiile Facebook, Twitter, LinkedIn și Google. În momentul vizitării oricăror dintre aceste aplicații se aplică termenii și condițiile de procesare ale operatorului aplicațiilor respective. Procesăm de asemenea datele comunicate către noi pe aceste aplicații și rețele sociale. Website-ul include funcționalități Social Media, cum ar fi butoanele de Share Facebook, Twitter și Google. Aceste funcționalități intră sub Politica de Confidențialitate a companiilor care le furnizează.

Website-ul poate conține link-uri către alte site-uri externe. Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practica altor site-uri.

Aceasta Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor website-uri , ele fiind sub controlul propriilor Politici de Confidențialitate.

9. Valabilitate

Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

Caramelweb își rezervă dreptul de a face modificări în prezentului document, motiv pentru care utilizatorii sunt rugați să revină pe această pagină și să îl consulte periodic.

Ultima actualizare 02 Dec, 2021