Caramel Web - Servicii Web Design Targu Mures

Termeni

Termeni și Condiții

1. General

Termenul “Caramelweb” pe acest website, va identifica compania SC Caramel Web SRL, cu sediul în Târgu Mureș, județul Mureș, Strada 22 Decembrie 1989 nr. 43A, în calitate de furnizor de servicii “web design”, “software la comandă”, “găzduire” și alte servicii menționate pe website. Serviciile oferite de Caramelweb sunt disponibile atât persoanelor fizice, persoanelor juridice cât și instituțiilor legale, care au capacitatea legală de a colabora prin metode contractuale. Termeni, la care se face referire în acest document sub forma unor link-uri externe fac parte integrată din acești Termeni și Condiții. Termeni deși cunoscuți, care nu fac parte din acest document, doar in cazul in care sunt introduce prin metode contractuale de comun acord.

Caramelweb este proprietar al tuturor materialelor și informațiilor disponibile pe website. Excepție sunt denumirile mărcilor înregistrate și sau graficelor precum sigle al altor entități prezente pe website al căror termini se aplica de fiecare în parte pe platformele proprii. Indiferent de natura statutului “client” sau “vizitator”, copierea, reproducerea, distribuirea, comunicarea în public, retransmiterea oricărei materiale sub orice formă sau modalitate de pe acest website, este interzisă.

Caramelweb își rezervă dreptul de a suspenda orice serviciu oferit în cazul în care se detectează încălcarea oricărei dispoziții prezentate în acest document. De asemenea Caramelweb își rezervă dreptul de a dezvălui informații clientului sau vizitatorului pentru satisfacerea oricăror cerințe legale, conform cu Politica de Confidențialitate.

Caramelweb își rezervă dreptul de a șterge sau anula orice cont de găzduire sau serviciu instalat pe platforma clientului cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. De asemenea Caramelweb își rezervă dreptul de a face schimbări al acestor termeni fără vreo notificare în prealabil.

Caramelweb nu oferă cu bună știință sau intenționat servicii de nici un fel persoanelor minore.

2. Contractare

Caramelweb își rezervă dreptul de a accepta sau refuza comanda sau cererea de ofertă unui client sau potențial client pe durata a 5 zile lucrătoare după examinarea nivelului de autenticitate și sau de încredere prezentat de client și sau comandă.

3. Aplicabilitate

Prezentele dispoziții se aplică tuturor clienților Caramelweb, deținători ai oricărora dintre pachetele sau serviciile ofertate pe website, utilizarea serviciilor furnizate având loc doar sub acești Termeni, aplicându-se pentru toate relațiile contractuale între client și Caramelweb. Legea sub care operează acești termeni și condiții este cea validă în momentul inițierii colaborării.

Identificarea tuturor posibilelor interpretări ale prezentelor Termeni precum și acoperirea tuturor posibilelor situații care pot apărea este aproape imposibilă, prin urmare orice situație sau termen care nu este expus sau tratat în mod direct respectiv indirect în prezentul document se află sub interpretarea Caramelweb.

4. Financiar

4.1 Prețuri

Deoarece serviciile oferite de Caramelweb pot fi combinate sau specifice cerințelor respectiv nevoilor, prețurile serviciilor sunt disponibile la cerere pe bază de ofertă unica sau sunt valide cele afișate pe website. În funcție de serviciul ales sau serviciile combinate cerute prețurile pot fi diferite față de cele afișate pe website.

Toate plățile vor fi realizate pe baza facturii proforma emise de către Caramelweb. Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate. Indiferent de moneda folosită pentru afișarea tarifelor, facturile și plățile vor fi procesate în RON la cursul BNR din data facturării conform legislației în vigoare.

4.2 Facturi

Facturile sunt trimise în format electronic pe email ca atașamente in format .PDF, WORD sau imagine. La cerere se pot trimite și cu semnătura pe acestea. În cazul în care clientul solicită transmiterea facturilor în format fizic, costul transportului va fi suportat de către client.

4.3 Contracte

Serviciile de mentenanță website, suport tehnic sau alte servicii oferite de Caramelweb care implică nevoi contractuale, sunt fie trimise în format electronic pe email ca atașamente deja semnate de personal autorizat, clientul fiind obligat sa imprime, semneze si a re-trimite o copie acestuia către Caramelweb, fie vor fi înmânate personal.

4.4 Soluționare

Serviciile de găzduire oferite de Caramelweb sunt active 10 zile după data scadentă prezentată pe factura proforma. Serviciile pe care Caramelweb le achizitionează de la alți furnizori (ex. domenii, licențe, certificate ssl) vor putea fi prelungite doar în momentul achitării acestora ele având perioada de expirare egală cu data scadentă de pe factura proforma. Clienții pot solicita o amânare de plată privind serviciile de găzduire sau mentenanță Caramelweb.

Conturile clienților care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului la cel târziu 10 zile după data scadentă prezentată pe factura proforma vor fi suspendate în lipsa unei dovezi de plată sau de solicitare a unei amânări.

Caramelweb își rezervă dreptul de a redeschide/reactiva conturile doar după plata integrală a tuturor sumelor datorate de către client.

Caramelweb își rezervă dreptul de a suspenda contul clientului în cazul neplății facturii până la data scadentă indicată pe factura emisă.

În cazul în care se depășesc 30 de zile de neplată, contul împreună cu toate datele existente pe acesta vor fi șterse de pe server. Orice solicitare ulterioară privind obținerea respectiv restaurarea datelor aflate pe cont în momentul ștergerii, în cazul în care pentru aceste date mai există o copie de siguranță va fi supusă unei taxe de stocare respectiv restaurare în valoare de 50€.

4.5 Extindere servicii

Clientul are posibilitatea de a cere oricând upgrade sau down-grade la serviciile achiziționate. Pentru upgrade se va achita doar diferența dintre pachetul inițial și cel spre care se va face upgrade pe perioada de timp rămasă achitată în avans la pachetul inițial. Pentru down-grade creditul rămas poate fi folosit în vederea prelungirii serviciului aferent însă recomandăm ca înainte de aceste operațiuni să contactați echipa Caramelweb în legătură cu acest aspect.

Operațiunile de upgrade / down-grade sau trecerile spre o nouă ofertă care implică migrări de date sunt realizate gratuit doar o dată la un interval de 60 de zile. În cazul unei noi solicitări de acest tip în perioada respectivă, o taxă unică de 30€ va fi facturată.

4.6 Returnarea costurilor

Solicitarea restituirii banilor pentru serviciile achitate către Caramelweb este posibila însă returnarea acestora se va face în următoarele condiții:

 • dacă solicitarea e făcută în termen de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui întreaga sumă
 • dacă solicitarea e făcută la mai mult de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate

În cazul în care clientul beneficiază de oferte care includ servicii gratuite (ex. domenii, licențe, certificate ssl) contravaloarea acestora va fi scăzută din totalul sumei de returnat.

Nu se vor returna sumele achitate pentru servicii a căror achiziție este intermediată de către partenerii Caramelweb în cazul furnizării sau rezervării acestor servicii de către Caramelweb. Serviciile care se încadrează în această categorie includ dar nu sunt limitate la : înregistrare respectiv reînnoire domenii, licențe software, certificate ssl, etc.

Nu se vor returna sumele achitate pentru recuperarea copiilor de siguranță aferente conturilor de găzduire, ulterior ștergerii celor din urmă, indiferent de motivul care a dus la ștergerea lor.

Returnarea sumei solicitate va fi procesată din în cel mult 10 zile lucrătoare în contul din care aceasta a fost achitată.

4.7 Tarife

Caramelweb își rezervă dreptul de a modifica în orice moment tarifele practicate pentru serviciile prezentate pe site. În cazul în care noile tarife se aplică serviciilor curente ale clienților, aceștia vor fi notificați cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de intrarea lor în vigoare.

Toate tarifele afișate pe website, sau obținute la cerere sunt exprimate în Euro.

4.7 Promoții

În cazul ofertelor cu produse sau servicii gratuite acestea vor putea fi utilizate doar pe rețeaua Caramelweb. În cazul transferului serviciilor spre alți furnizori/registrari clientului i se vor reține sumele echivalente activării acestor servicii. Caramelweb își rezervă dreptul de a încheia în orice moment valabilitatea unei oferte promoționale.

5. Domenii

Responsabilitatea Caramelweb este limitată doar la furnizarea serviciului de achiziție/reînnoire a numelui de domeniu.

Caramelweb nu va verifica aspectul legalității înregistrării numelui de domeniu, singura verificare efectuată de către Caramelweb fiind cea de disponibilitate a domeniului pentru înregistrare. Verificarea numelui de domeniu ales pentru înregistrare în ceea ce privește încălcarea anumitor legi precum și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terțe părți este responsabilitatea clientului.

Înregistrarea actuală a domeniului nu se află sub influența sau controlul Caramelweb, iar clientul poate fi sigur că înregistrarea/reînnoirea a avut loc doar în momentul confirmării acestei operațiuni de către Caramelweb. Caramelweb nu oferă nici o garanție în privința înregistrării/reînnoirii domeniilor.

Caramelweb recomandă ca achitarea reînnoirii domeniilor să aibă loc înainte de data scadentă prezentată pe factură, respectiv termenul de expirare pentru a evita situații în care domeniul nu va mai putea fi reînnoit.

În cazul în care domeniul este achitat ulterior datei scadente/de expirare, Caramelweb nu își asumă răspunderea pentru taxele adiționale solicitate de registrar privind reactivarea/reînnoirea domeniului.

Caramelweb nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea numelor de domenii între intervalul de timp scurs de la efectuarea comenzii și efectuării plății propriu zise pentru înregistrarea domeniului. Serviciul de înregistrare domenii funcționează la nivel global pe baza “primul venit, primul servit”.

6. Web design “creare site”

Caramelweb promovează și distribuie servicii de web design, software la comandă, module software și alte servicii legate de software la comandă ce implică funcționalități, module și sau aparențe.

Serviciile de web design oferite de Caramelweb implică dar nu se limitează la utilizarea aplicațiilor de tip CMS-uri (Content Management System), de exemplu WordPress, Drupal sau alte aplicații de acest tip, setarea, instalarea acestora fiind gratuită. Pentru dezvoltarea în continuare a website-ului Caramelweb utilizează module cu licențe achiziționate.

Modulele cu licențe achiziționate de către Caramelweb, în continuare redistribuite și utilizate pe website-ul clientului au valabilitate contractuală, condițiile și valabilitatea acestora fiind specificate în contract.

De asemenea Caramelweb oferă servicii de software la comandă care nu implică platforme sau aplicații de tip CMS, și sunt create în totalitate scrise în limbaje de programare de la zero.

7. Răspunderea

Caramelweb nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a echipamentelor sau a rețelei, oricare ar fi motivul care cauzează această întrerupere.

Clientul este de acord să garanteze și să considere Caramelweb nevinovați în legătură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului Caramelweb.

Caramelweb își asumă răspunderea în cazul în care întreruperea furnizării serviciilor a fost cauzată intenționat sau este rezultat al unei neglijențe din partea echipei Caramelweb. Clientul declară că înțelege și acceptă că suma totală a daunelor solicitate de acesta pentru orice motiv de la Caramelweb, nu poate depăși în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor achitate de către client furnizorului pe ultima factură privind furnizarea serviciilor pentru care sunt solicitate daune.

Clientul își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate în mod direct sau indirect, prin utilizarea incorectă a serviciilor furnizate Caramelweb respectiv, încălcarea prezentelor termeni și condiții. Asta include dar nu se limitează la taxe legale, taxe avocat, taxe notariale și orice alte cheltuieli.

 

8. Integritatea datelor

Conturile de găzduire și a serverelor administrate de Caramelweb și sau parteneri noștri, responsabilitatea securității acestora revine în sarcina noastră, cu excepția aplicațiilor instalate de către client.

Caramelweb nu își asumă răspunderea pentru breșele de securitate existente în aplicațiile clientului și pentru eventualele prejudicii cauzate de exploatarea necorespunzătoare a acestora de către client.

Clientul va avea acces la conturi prin intermediul unei combinații de utilizator și parolă. Acesta este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a acestor date precum și a altor informații sensibile.

Clientul va fi răspunzător pentru orice abuz realizat prin folosirea autorizată sau neautorizată a acestor date. Dacă se află că o terță parte neautorizată cunoaște aceste date, obligația clientului este să reseteze aceste date, și să comunice personalului Caramelweb noile date de acces în cazul contractelor de mentenanță sau suport conținut pentru care Caramelweb are nevoie pentru a face modificările necesare pe site bazat pe înțelegerea contractuală.

În cazul in care clientul refuză comunicarea datelor de acces, Caramelweb nu poate fi răspunzător pentru nici un fel de daună sau cauzate de aplicații nefuncționale.

În cazul contractelor găzduire și sau recurente, fie de mentenanță sau suport conținut, accesul Caramelweb la platformă este necesară.

Clientul are dreptul de a nu comunica datele de acces noi personalului Caramelweb, această decizie anulând automat orice valori contractuale între Caramelweb și client cu excepția plăților recurente necesare in cazul contractelor de găzduire.

9. Suport

Fiecare client Caramelweb, indiferent de serviciul contractat va beneficia de suport standard prin metodele și în intervalul orar prezentat pe pagina de contact. Timpul de răspuns poate varia în funcție de complexitatea problemei și de nivelul de solicitări de suport deschise la un moment dat.

10. Politica de conținut

Serviciile oferite de Caramelweb dau libertatea clienților de a încărca, desfășura și exploata aplicații atât pentru uz privat cât și pentru uz comercial. Folosirea aplicațiilor prin intermediul serviciilor Caramelweb se supune Termenelor și Condițiilor acelor aplicații.

Este responsabilitatea clientului identificarea informațiilor proprii și a celor aparținând altor persoane fizice, juridice și a oricăror alte entități.

Respectarea și conformarea cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte tipuri de proprietate intelectuală revin în sarcina clientului și prin urmare, clientul se angajează să nu publice conținut care s-ar putea să încalce drepturile unor terțe părți sau legile în vigoare.

Serviciile, echipamentele și rețeaua Caramelweb pot fi folosite doar în scopuri legale.

Sub nici o formă și în nici o circumstanță serviciile oferite de Caramelweb nu vor fi utilizate pentru comunicarea de, referirea la sau direcționarea către nici unul/una din următoarele:

 • materiale sau conținut care încalcă drepturile de autor asupra mărcilor precum și orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând unei terțe persoane
 • nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen
 • pornografie infantilă
 • amenințări, abuz, hărțuire, declarații calomnioase
 • orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia
 • text sau materiale de natură violentă
 • conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu
 • conținut cu caracter înșelător, fals, derutant sau fraudulos
 • conținut care invadează intimitatea unei terțe părți
 • conținut ilegal sau software de tip Warez (Hacking/Phreaking)
 • viruși, cai troieni sau altele similare
 • software piratat sau care se adresează celor care piratează software ori practică orice activități similare

 

Caramelweb nu este obligat să verifice sau să revizuiască conținutul publicat de clienți. Caramelweb își rezervă dreptul de a suspenda contul oricărui client care încalcă aceste dispoziții fără vreo notificare în prealabil.

În cazul în care clientul colectează date personale este responsabilitatea acestuia să se asigure că această colectare/procesare este conformă cu legislația în vigoare.

11. Politica de conținut

Modalitatea în care clientul utilizează serviciile puse la dispoziție de către Caramelweb sau partenerii săi este strâns legată de buna funcționare a echipamentelor și a rețelei, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităților de găzduire, utilizarea echipamentelor și sau a serviciilor, astfel acești termeni sunt necesare pentru a proteja calitatea serviciilor oferite de Caramelweb și sau a partenerilor.

Sunt interzise următoarele activități:

 • utilizarea programelor/scripturilor care rulează încontinuu în background
 • rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 5 minute
 • utilizarea scripturilor CGI
 • transmiterea de viruși informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service
 • utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conțin găuri de securitate cunoscute, Chat room, chat-uri wap; boți IRC Egg Drops, trackere torrent, jocuri online (excepție cele flash), sau altele similare
 • colectarea de informații personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale
 • accesul neautorizat la date, sisteme sau rețele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a rețelei sau de a creea breșe de securitate fără autorizarea proprietarului rețelei
 • orice intervenție asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori rețele precum: mail bombing, flooding, acțiuni deliberate de supraaglomerare a rețelei
 • falsificarea pachetelor TCP-IP
 • încărcarea fișierelor virusate, corupte sau orice alt software sau aplicație similară care ar putea dăuna unei terțe părți
 • restricționarea sau împiedicarea utilizării serviciilor altor utilizatori Caramelweb
 • recoltarea sau colectarea informațiilor sau adreselor de email ale terțelor părți fără consimțământul acestora

 

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienților este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcționare a serverelor sau serviciilor oferite de Caramelweb sau a partenerilor săi va fi considerată abuz și va fi considerată ca o încercare de prejudiciere a celorlalți clienți coalocați.

Orice script care presupune un potențial risc de securitate sau poate afecta performanța serverelor sau securitatea echipamentelor va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

Caramelweb își rezervă dreptul de a elimina, bloca sau reseta accesului la orice cont, aplicație, activitate sau informație care prin natura sa poate afecta funcționarea echipamentelor respectiv serviciilor Caramelweb sau poate vătăma echipamentele unui terț partener.

12. Email / Newsletter / Anti Spam

Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea resurselor unui server. Recomandăm ca trimiterea emailurilor să fie limitată la maxim patru (4) mail-uri per minut.

Trimiterea mesajelor comerciale nesolicitate de tip SPAM pentru promovarea oricărui site utilizând echipamentele Caramelweb sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site sau oricărei aplicații găzduite pe rețeaua Caramelweb va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără nici o notificare în prealabil.

Caramelweb își rezervă dreptul de a solicita dovezi privind consimțământul dat de către abonat operatorului listei privind trimiterea de mesaje.

Caramelweb își rezervă dreptul de a solicita operatorului listei metodele de abonare sau dezabonare prezentate abonaților.

Caramelweb își rezervă dreptul de a suspenda activitatea contului în cazul în care aceste prevederi nu sunt îndeplinite.

Caramelweb nu poate garanta livrarea unui mesaj email trimis de pe echipamentele respectiv rețeaua Caramelweb sau al partenerilor săi la adresa destinatarilor.

13. Resurse

Fiecare cont de găzduire partajat are propriile resurse în funcție de tipul pachetului achiziționat. Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse al acestora.

Serviciile Caramelweb nu pot fi folosite pentru streaming audio, video, file sharing, image sharing.

Este interzisă utilizarea conturilor de găzduire ca suport de stocare (ex: filme, mp3, poze, arhive, kit-uri software, etc.).

Caramelweb își rezervă dreptul de a suspenda conturile a căror activitate îngreunează sau afectează în orice privință buna funcționare a serverelor fără o notificare în prealabil.

14. Valabilitate

Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

Caramelweb își rezervă dreptul de a face modificări în prezentului document, motiv pentru care utilizatorii sunt rugați să revină pe această pagină și să îl consulte periodic.

Ultima actualizare 02 Dec, 2021